El, VHF mm

Amanda (elprylar)

EL 230 V och 12 V
Under 2005 har elsystemet uppgraderats med bl.a. nya el-paneler 
12V och 230V från Odelco, nya huvudströmbrytare, Battmeter för 12 V, samt nya batterikabelskor, multimeter för 230 V
Vidare har en skyddstransformator, 115 V/230 V, installerats
Energimätare 20.

BATTERIER
Förbrukningsbatterier: 75 Ah 8 st (2008)  Startbatterier: 75 Ah 2 st (2009 Batterierna ligger under salongsgolvet i väl förankrade, rostfria, ventilerade lådor med lock.

LADDNING
Vindgenerator  Awimex 6 (2005  Generator på motor 50 A
Landströmsladdare: Tystor 2000, 1240, 40 A 800 VA (2005
Elverk Fisher Panda sötvattenkyld, 2005. 6 timmars gångtid

VHF
Sailor A1 med positionsangivning från GPS