Säkerhet

Trappa (3)Ombord finns 
1 set signalraketer, 1 set träplugg, 1 st båtmansstol
1 st sökljus, 1 st livflotte  Offshore för 4 personer i container på pushpit, ny 2019
1 st brandsläckare vid pentryt, 2012
1 st brandsläckare monterad i det aktre stuvutrymmet, 2012
1 st brandfilt i pentryt 1 st säkerhetsbåge runt spis